Nội Thất ôtô

Nội thất ôtô cao cấp,Nội thất ôtô giá rẻ

Tìm hiểu cải cách ngay một số thủ tục về thuế, hải quan, xây dựng

Thủ tướng chính phủ vừa đưa ra một số chỉ đạo đối với một số nội dung cần tập trung thực hiện về công tác cải cách các thủ tục hành chính.

Theo đó, Thủ tướng đã yêu cầu Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính cần phải chủ động nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến cải cách về cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính, lựa chọn những vấn đề thể chế còn nhiều khó khăn, vướng mắc hoặc những vấn đề trọng tâm, liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp như: thuế, hải quan, đầu tư, đất đai, xây dựng, tiếp cận tín dụng, kiểm tra chuyên ngành...

Xem tiếp : dịch vụ thành lập công ty

Hội đồng tư vấn cùng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ định kỳ làm việc với cộng đồng doanh nghiệp để trực tiếp lắng nghe những phản ánh, kiến nghị về vướng mắc, khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đề nghị các bộ, ngành, địa phương xem xét, tháo gỡ kịp thời hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, việc giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp tại các bộ, ngành địa phương để tạo sự chuyển biến tích cực đối với công tác này tại các bộ, ngành, địa phương.

Xem : http://ketoandongphong.com/thanh-lap-cong-ty-41.html

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương khẩn trương tổ chức lại Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng bộ ngành, địa phương, bảo đảm tính thống nhất từ Trung ương đến địa phương để thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Cùng với đó, phải chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục; xử lý dứt điểm các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục và cập nhật, công khai kết quả xử lý trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử của các bộ, ngành, địa phương.

Kịp thời khen thưởng những cơ quan, cá nhân, đơn vị làm tốt và xử lý nghiêm khắc những cơ quan, cá nhân, đơn vị không thực hiện đúng theo quy định hoặc có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong phục vụ nhân dân.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì kiểm tra công vụ, thành lập đoàn kiểm tra có sự tham gia của Văn phòng Chính phủ để kiểm tra công vụ đối với một số cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức tại bộ, ngành, địa phương có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính; kịp thời phát hiện và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm; đẩy mạnh truyền thông, tạo sự lan tỏa, đồng thuận trong xã hội.

Tham khảo : Dịch vụ kế toán trọn gói

Từ nay đến cuối năm 2017, Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Hội đồng tư vấn và các cơ quan có liên quan lựa chọn, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ cải cách ngay một số thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành, xây dựng, tài nguyên môi trường, thuế, hải quan, tiếp cận tín dụng, hộ tịch, cấp phiếu lí lịch tư pháp,…

Không tiếp nhận hồ sơ thẩm tra nếu trong hồ sơ trình thiếu nội dung đánh giá tác động thủ tục hành chính hoặc nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, thẩm định về quy định thủ tục hành chính.

0 nhận xét trong bài "Tìm hiểu cải cách ngay một số thủ tục về thuế, hải quan, xây dựng"

Đăng nhận xét

Bạn Bán Hàng Gì