Nội Thất ôtô

Nội thất ôtô cao cấp,Nội thất ôtô giá rẻ

cung cấp tất cả dịch vụ kế toán thuế: soát xét định kỳ

Quý doanh nghiệp có thể tự mình làm các công việc như kê khai báo cáo thuế, sổ sách kế toán thuế và lập báo cáo, nhưng chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng quý doanh ghiệp để có thể soát xét, loại bỏ sai sót, tư vấn thực hiện và vận dụng chính sách kế toán thuế mới.

Tham khảo: Dịch vụ kế toán trọn gói

Hỗ trợ bảo vệ kết quả kê khai báo cáo thuế, sổ sách kế toán thuế và số liệu quyết toán thuế khi thanh tra thuế.

Chúng tôi tư vấn - tổ chức công tác kế toán - hướng dẫn nghiệp vụ - khuyến cáo vận dụng chính sách thuế phù hợp và "tối ưu".
Doanh nghiệp cử nhân viên thực hiện làm kế toán thuế theo chỉ dẫn.
Chúng tôi soát xét kết quả, kiểm tra hồ sơ trước khi quyết toán thuế.
Chúng tôi hỗ trợ và trực tiếp giải trình thanh tra thuế, bảo vệ số liệu.

Trình tự cung cấp dịch vụ kế toán thuế soát xét
1. Khảo sát quy mô, đặc thù hoạt động, thực trạng hồ sơ thuế

2. Tư vấn phương án thực hiện kế toán thuế

3. Soạn thảo tài liệu hướng dẫn kế toán thuế chi tiết theo từng mảng hoạt động, từng phần hành nghiệp vụ

4. Tư vấn kiện toàn hồ sơ như: hồ sơ nhân sự tiền lương, tính giá thành, tính giá vốn, tập hợp chi phí theo khoản mục

5. Tư vấn vận dụng các văn bản chính sách thuế có liên quan, chú trọng những điều khoản có lợi cho doanh nghiệp để tối thiểu chi phí thuế phải nộp hàng năm

6. Lập kế hoạch và hướng dẫn nhân viên kế toán của khách hàng thực hiện, cung cấp phần mềm kế toán nếu cần

7. Tiếp nhận những câu hỏi vướng mắc và hướng dẫn triển khai, giải quyết vấn đề

8. Định kỳ kiểm soát kết quả như phương án đã tư vấn
Bạn cần nhiều hơn soát xét công tác kê khai báo cáo thuế, chúng tôi có:
Cần thêm thông tin hoặc yêu cầu tư vấn trực tiếp: …..
Email: …..6@gmail.com

Phương thức thực hiện hợp đồng dịch vụ
Hợp đồng dịch vụ tối thiểu 1 năm tài chính kèm theo bản kế hoạch và phương án triển khai dịch vụ được thống nhất - phê duyệt bởi hai bên.

Khách hàng chi trả phí dịch vụ theo định kỳ 3 tháng hoặc 6 tháng vào 10 ngày đầu mỗi kỳ thanh toán quy định trong hợp đồng dịch vụ.

Quy định rõ các tiêu chuẩn nghiệm thu, tiêu chuẩn bảo mật thông tin và các cam kết trách nhiệm giải trình số liệu của nhà cung cấp
Phí dịch vụ tính theo tháng chứng từ phát sinh

Phí dịch vụ tối thiếu 2.000.000 VND/tháng chứng từ | tùy thuộc vào đặc thù hoạt động, số lượng giao dịch thể hiện bằng hóa đơn chứng từ hàng tháng mà hai bên tiến hành thỏa thuận giá phí thực tế

Tìm hiểu: ketoandongphong.com

Doanh nghiệp tự mình có trách nhiệm chi trả các giao dịch phí hành chính, nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, chi phí đi lại - lưu trú trong trường hợp yêu cầu dịch vụ ngoài địa bàn Hà Nội 


0 nhận xét trong bài "cung cấp tất cả dịch vụ kế toán thuế: soát xét định kỳ"

Đăng nhận xét

Bạn Bán Hàng Gì