Nội Thất ôtô

Nội thất ôtô cao cấp,Nội thất ôtô giá rẻ

CHI TIẾT CẤU TẠO, NGUYÊN LÍ HOẠT ĐỘNG MÁY PHOTOCOPY KỸ THUẬT SỐ

Chức năng các khối
* Bộ chuyển đổi CCD : ánh sáng phản xạ từ bản gốc qua một hệ thống thấu kính được đưa đến bộ CCD. Tại đây, ánh sáng được phân tích thành các màu khác nhau theo quang phổ và được chuyển đổi thành tín hiệu điện (dạng tương tự - analog).


Tham khảo: sửa máy photocopy

* Bộ chuyển đổi A/D : tín hiệu điện từ bộ CCD được chuyển đến bộ A/D. Tại đây, tín hiệu điện được biến đổi thành tín hiệu số - digital.
* Bàn phím : có nhiệm vụ đưa thông tin, yêu cầu của người sử dụng vào máy.
* Bảng mạch xử lý điều khiển : có nhiệm vụ phân tích, xử lý thông tin, yêu cầu mà người sử dụng đưa vào, rồi gửi tín hiệu đến bộ xử lý ảnh
* Bộ xử lý ảnh : có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin từ bảng mạch xử lý điều khiển gửi đến. Tất cả các yêu cầu về độ đậm nhạt, phóng to thu nhỏ đều được thực hiện ở đây.
* Điều khiển súng Laze : tiếp nhận thông tin từ bộ xử lý ảnh, xử lý thông tin rồi gửi tín hiệu điều khiển đến súng (đèn) Laze .
* Súng Laze : chịu sự điều khiển của bộ điều khiển súng Laze để vẽ hình ảnh lên trống.

Nguyên lý hoạt động
Nguyên lý hoạt động của máy kỹ thuật số kết hợp nguyên lý hoạt động của máy Copyprinter và máy Photocopy, có phần quét như Copyprinter và phần in như Photocopy.
* Phần quét : Đèn quét chiếu ánh sáng tới bản gốc, ánh sáng phản xạ được biến đổi thành tín hiệu điện nhờ bộ CCD, sau đó được biến đổi thành tín hiệu số nhờ bộ biến đổi A/D, tín hiệu số được gửi đến bộ xử lý ảnh.
* Phần xử lý : Bảng mạch xử lý phân tích yêu cầu người sử dụng đưa vào, gửi tín hiệu đến bộ xử lý ảnh. Bộ xử lý ảnh tiếp nhận thông tin từ bảng mạch xử lý điều khiển gửi đến, xử lý thông tin rồi gửi tín hiệu đến bộ phận điều khiển súng Laze.
* Phần in : bộ điều khiển súng Laze tiếp nhận thông tin từ bộ xử lý ảnh, xử lý thông tin rồi gửi tín hiệu điều khiển đến điều khiển súng (đèn) Laze .

Tìm hiểu: máy photocopy giá rẻ 


Súng Laze sẽ vẽ hình ảnh lên trên bề mặt trống, đây là bước lộ sáng trong máy Photocopy, các bước tiếp theo đều giống như của máy Photocopy.


0 nhận xét trong bài "CHI TIẾT CẤU TẠO, NGUYÊN LÍ HOẠT ĐỘNG MÁY PHOTOCOPY KỸ THUẬT SỐ "

Đăng nhận xét

Bạn Bán Hàng Gì